در جلسه ای که با حضور دکتر حاجی آبادی معاون محترم پژوهش و فناوری و جمعی از مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه با مدیرعامل و برخی از مدیران شرکت کابل خودرو سبزوار  در پردیس علم و فناوری دانشگاه برگزار شد دو طرف بر ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه و صنعت و تشکیل مرکز نوآوری تاکید کردند.    

در این جلسه که مهندی رضامهر مدیر عامل شرکت، دکتر علوی نژاد مدیر مهندسی  و مهندس فیض آبادی مدیر فناوری اطلاعات شرکت کابل خودرو سبزوار حضور داشتند، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ایده خود را برای تشکیل مرکز نوآوری شرکتی توسط شرکت کابل خودرو مطرح کردند و ضمن بیان سوابق موفق این مراکز در خارج و داخل کشور، بیان کردند که این مرکز نوآوری می‌تواند به تشکیل شرکت‌های خصوصی متعددی با محوریت شرکت کابل خودرو منجر شود که شرکت کابل خودرو سبزوار از محل شراکت در شرکت‌های اقماری و یا از محل دریافت رویالیتی کسب درآمد نماید. ضمن آن که می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش خود بپردازد. دانشگاه حکیم سبزواری در راستای رسالت اجتماعی خود آمادگی دارد تا رویدادهای نوآوری را برای تشکیل چنین مرکزی برگزار نماید و به شرکت سیمان در این زمینه خدمات ارائه نماید.

در خصوص برگزاری رویداد چالش فناوری هم این چنین توضیح داده شد که اعضای هیئت علمی دانشگاه میتوانند ضمن حضور در شرکت کابل خودرو، مسائل و چالش‌های پژوهشی و فناوری این شرکت را استخراج کرده، RFP مرتبط را به کمک متخصصین خود شرکت  تنظیم نموده و برای رفع چالش‌ها رویداد چالش فناوری برگزار نمایند.

مهندس رضا مهر مدیرعامل شرکت کابل خودرو سبزوار نیز به اهمیت ارتباط صنعت با دانشگاه تاکید کردند و افزودند شرکت چالش های زیادی در حوزه های مکانیک و اتوماسیون،الکترونیک، طراحی ماشین ، تحقیقات مواد و …. دارد که امیدواریم با استفاده از ظرفیت دانشگاه این چالش ها برطرف و بهره وری شرکت را افزایش دهیم.. ایشان همچنین دوره های کارآموزی و زمینه استفاده از دانشجویان مستعد در شرکت را مهم ارزیابی نمودند و تاکید داشتند که ارتباط دانشجویان و اساتید دانشگاه حکیم سبزواری با شرکت کابل خودرو سبزوار پر رنگ تر از قبل ادامه داشته باشد.

در انتها مهندس رضا مهر از شرکت های مستقر در پردیس علم و فناوری بازدید نمودند و با حوزه کاری شرکت ها و همچنین فضای در دست احداث پردیس علم و فناوری آشنا شدند.