در جلسه ای که با حضور دکتر حاجی آبادی معاون پژوهشی و جمعی از مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه با مدیران شرکت سیمان سبزوار برگزار شد دو طرف بر ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه و صنعت و تشکیل مرکز نوآوری تاکید کردند.

در این جلسه که مهندی امیری مدیر فنی شرکت، مهندس آذری مدیر کارخانه و مهندس خسروجردی مدیر تحقیق و توسعه شرکت سیمان سبزوار حضور داشتند، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، ایده خود را برای تشکیل مرکز نوآوری شرکتی توسط شرکت سیمان سبزوار مطرح کردند و ضمن بیان سوابق موفق این مراکز در خارج و داخل کشور، بیان کردند که این مرکز نوآوری می‌تواند به تشکیل شرکت‌های خصوصی متعددی با محوریت شرکت سیمان منجر شود که شرکت سیمان سبزوار از محل شراکت در شرکت‌های اقماری و یا از محل دریافت رویالیتی کسب درآمد نماید. ضمن آن که می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش خود بپردازد. دانشگاه حکیم سبزواری در راستای رسالت اجتماعی خود آمادگی دارد تا رویدادهای نوآوری را برای تشکیل چنین مرکزی برگزار نماید و به شرکت سیمان در این زمینه خدمات ارائه نماید.

در خصوص برگزاری رویداد چالش فناوری هم این چنین توضیح داده شد که اعضای هیئت علمی دانشگاه میتوانند ضمن حضور در شرکت سیمان، مسائل و چالش‌های پژوهشی و فناوری شرکت سیمان را استخراج کرده، RFP مرتبط را به کمک متخصصین خود شرکت  تنظیم نموده و برای رفع چالش‌ها رویداد چالش فناوری برگزار نمایند.

مهندس آذری مدیر کارخانه نیز در مورد دو موضوع مهم خود توضیحاتی ارائه نمود. موضوع اول تلاش شرکت سیمان برای توسعه‌ی محصولات سیمان با درصد کلینکر کمتر است تا بتواند از این طریق مصرف انرژی در تولید سیمان را کاهش دهد. موضوع دوم دغدغه ی این شرکت برای تولید برق از روش‌های نوین جهت تامین برق مصرفی مورد نیاز خود بود.

در انتها شرکت سیمان از برگزاری رویداد ها استقبال کرد و مقرر شد برای بررسی بیشتر این موضوعات در شرکت سیمان، پیشنهادات دانشگاه به صورت مکتوب در اختیار شرکت سیمان قرار گیرد.