جلسه هم‌اندیشی و مقدماتی عقد قرارداد برون سپاری فعالیت های بازآفرینی شهر تربت حیدریه در روز یک شنبه دوم مردادماه، بین شهرداری تربت حیدریه و دانشگاه حکیم سبزواری با حضور مهندس کریمی معاون فنی و عمرانی  فرمانداری شهرستان تربت حیدریه، مهندس فرخ تبار شهردار تربت حیدریه و هیئت کارشناسی فنی، عمران و بازآفرینی شهرداری تربت حیدریه با حضور نماینده اداره راه و شهرسازی شهرستان تربت حیدریه در کنار هیأت اعزامی دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر ابراهیم حاجی آبادی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر محمدعلی طالبی عضو هیئت علمی، دکتر محمد جواد صفایی عضو هیئت علمی و سید حمید جوادیان کارشناس پژوهشی دانشگاه در محل شهرداری تربت حیدریه برگزار شد.

 در این جلسه با بیان شرح تاریخچه بازآفرینی در شهر و شهرداری تربت حیدریه توسط معاونت عمرانی فرمانداری تربت حیدریه و شهردار تربت حیدریه، تیم دانشگاه حکیم سبزواری وارد بحث و گفتگو شد.

در این نشست هم اندیشی، بازآفرینی شهری در ایران و تجربه دیرینه دانشگاه حکیم سبزواری در انجام بالغ بر ۱۵ طرح‌های باز آفرینی شهری، برگزاری همایش های ملی و کارگاه های آموزشی و مدیریت علمی دبیرخانه منطقه ۵ بازآفرینی کشور، توسط دکتر محمد علی طالبی بیان و توانمندی های دانشگاه حکیم سبزواری در قالب دانشکده های: جغرافیا و علوم محیطی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده معماری و شهرسازی و دیگر دانشگاه‌ها، ارائه شد.

در ادامه دکتر حاجی آبادی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری، با اعلام حمایت کامل دانشگاه حکیم سبزواری برای انجام این طرح برون سپاری و شرحی بر عملکرد دانشگاه در حوزه انجام فعالیت های بین المللی و ضرورت انجام طرح های محلی و منطقه ای پرداخت.

دکتر محمد جواد صفایی، عضو هیات علمی دانشگاه نیز، به شرح چگونگی انجام مراحل طرح و پروژه در قالب تنظیم شرح خدمات و قراردادها و مدیریت زمان سخنان خود را ایراد داشت.

جوادیان کارشناس پژوهشی دانشگاه نیز، انجام این پروژه و طرح بازآفرینی را برای شهر و شهرداری تربت حیدریه، الگویی برای مدیریت کلان منطقه در انجام دیگر طرح های بازآفرینی شهرهای تابعه شهرستان تربت حیدریه به شمار آورد.

نتیجه مقدماتی این نشست، پایه گذاری توافقات اولیه انجام این طرح و پروژه، توسط دانشگاه حکیم سبزواری گردید.

 در ادامه مقرر شد، شرایط و مراحل  مقدماتی تنظیم  شرح خدماتی اولیه تنظیم طرح توسط دانشگاه حکیم سبزواری و تیم کارشناسی شهرداری تربت حیدریه به انجام رسد.

در ادامه و در تعاقب این نشست، بازدید محلی از حوزه شهری و برخی بافت های شهر تربت حیدریه توسط هیات اعزامی دانشگاه حکیم سبزواری برای آشنایی بیشتر به انجام رسید.