نشست و جلسه همفکری مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری با سازمان فنی و حرفه ای شهرستان سبزوار ،این جلسه به میزبانی مرکز کارآفرینی دانشگاه حکیم سبزواری و با حضور  دکتر کهن،مدیریت مرکز کارآفرینی و دکتر مهراندیش رییس سازمان فنی و حرفه ای شهرستان سبزوار در محل مرکز کارآفرینی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در این جلسه موضوعاتی چون صدور و تایید گواهی های حضور در کارگاههای مهارتی و دوره های آموزشی مهارت محور،مدارس تابستانه اشتغال و مسابقات مهارتی دانشجویان و دانش آموزان مطرح شد و در راستای تفاهم نامه ی قبلی، مقرر شد بین این دو سازمان همکاری بیشتر از قبل برقرار شود .
همچنین پیشنهاد شد در فرصتی مناسب، بازدیدی توسط دانشجویان و اساتید و علاقمندان از مرکز فنی و حرفه ای سبزوار انجام شود تا مخاطبین با پتانسیل ها و امکانات موجود در این سازمان آشنا شده و گامی جهت هم سوشدن آموزش های نظری و فعالیت های عملی، فنی برداشته شده و بعضاً مهارت های شغلی در فضایی واقعی آموزش داده شود.