جلسه هم‌اندیشی بازنگری سند آمایش سرزمین استان (منطقه سبزوار) با حضور اساتید جهاد دانشگاهی استان به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.