جلسه هم اندیشی مدیران شرکت سیمان سبزوار با رییس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش با هدف تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای ایجاد ارتباطی مستحکم بین این صنعت و  دانشگاه برگزار شد.

رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه این جلسه به روابط عمومی گفت: رویکرد جدید وزارت علوم حرکت به سمت اجرای پروژه های تحقیقاتی کابردی و برخاسته از نیازهای صنعت و جامعه است، بر این اساس یکی از رسالت‌های ویژه دانشگاه ها ارزیابی نیازهای تحقیقاتی صنایع  پیرامون خود است.

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی افزود: جهت نیل به این هدف برگزاری مجموعه نشست های تخصصی در سطح مدیران و کارشناسان بین صنعت و دانشگاه می‌تواند راهگشا باشد و در همین راستا جلسه هم اندیشی مدیران شرکت سیمان سبزوار با رییس دانشگاه و مدیران حوزه پژوهش و تبادل نظر و ارائه راهکارهایی برای ایجاد ارتباطی مستحکم بین این صنعت و  دانشگاه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار بر تداوم همکاری این صنعت با دانشگاه تاکید کرد، اطهار داشت: در این نشست مقرر شد اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در قالب فرصت مطالعاتی صنعتی  در شرکت سیمان سبزوار حضور ییدا کرده و نیازهای پژوهشی این صنعت را برطرف سازند، همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت سیمان از سوی دانشگاه و نیز مشارکت کارشناسان شرکت سیمان سبزوار در پروژه های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از مصوبات نشست بود.