جلسه ی هم اندیشی و رایزنی بین مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری واداره اوقاف و امور خیریه سبزوار در محل این اداره برگزار شد.
در این جلسه که باحضور جناب آقای دکتر نامنی مسئول مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه و حاج آقای مهدوی ریاست محترم اداره اوقاف، آقای لندرانی (مشاور وقف اداره) و آقای قنبری مقدم (مسئول دفتر ارتباط دانشگاه باخانواده ) برگزار شد دو طرف پیرامون بحث راهکارها و چگونگی تعامل بین دو مجموعه و راه اندازی وقف علمی دانشجویی و کمک رسانی به دانشجویان هدف به بحث و گفتگو پرداختند.
دراین جلسه جناب دکتر نامنی مسئول مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه و حاج آقای مهدوی ریاست محترم اداره اوقاف به تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید جلسه ی جمع بندی در کارگروه ویژه ای در دانشگاه برگزار و تفاهم نامه ای در این زمینه امضا شود.