جلسه همفکری رئیس دانشگاه و مسئولان و همکاران مدیریت فناوری اطلاعات با رئیس و مسئولان اداره مخابرات سبزوار برگزار شد

در این جلسه در خصوص مسائل مرتبط به اینترنت دانشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.