جلسه پرسش و پاسخ و تعامل مسئولين با دانشجويان

نشست هم انديشي، تبادل نظر و پرسش و پاسخ پيرامون مسائل مختلف صنفي، با حضور مسئولان دانشگاه و در جمع پرشور دانشجويان، برگزار شد.

.

انجمن صنفي دانشجويان به عنوان پل ارتباطي مسئولين و مديران دانشگاه با دانشجويان، همانند ترم هاي گذشته تحصيلي، اقدام به برپايي اين جلسه نمود که با استقبال جمع کثيري از دانشجويان مواجه گرديد.

.

SONY DSC

.

در اين جلسه، آقايان رضوي، مدير فرهنگي، همايي، سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي، نصرتي پور، مدير حراست، زرقاني، مدير اداري و پشتيباني، دکتر عباس زاده، مدير پژوهشي، ضيائي، معاون مدير آموزشي، دکتر امين طوسي، مدير فناوري اطلاعات و رحيم زاده، مدير دانشجويي حضور داشتند که به فراخور سئوالات مطرح شده از طرف دانشجويان، پاسخگوي سئوالات حوزه کاري خود بودند.

.

در اين گردهمايي، از طرف دانشجويان سئوالاتي از جمله کيفيت و کميت وعده هاي غذايي، نحوه سرويس دهي اتوبوس هاي اياب و ذهاب دانشجويان، سرعت و کميت اينترنت، اجراي برنامه هاي فرهنگي و … مطرح شد و مسئولان نيز پاسخگوي سئوالات بودند.

.

SONY DSC

.

شايان ذکر است که جناب آقاي دکتر حدادنيا، رياست دانشگاه نيز پس از اتمام جلسه کاري خود، در جمع دانشجويان حاضر شده و براي پيگيري خواسته ها و مسائل مطرح شده، دستورات مقتضي را صادر نمود.