تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی درمحیط های دانشگاهی در جلسه کارگروه مشترک وزارت کشور و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ب روز سه شنبه ۱۱ دی ماه درمحل معاونت فرهنگی واجتماعی وزارت علوم به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این جلسه که با حضور معاونین فرهنگی و اجتماعی ۱۵ دانشگاه منتخب کشور از جمله دکتر حسن صیانتی، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی درمحیط های دانشگاهی بین دانشگاه حکیم سبزواری و اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منعقد شد.

دراین جلسه علاوه بر تببین مفادتفاهم نامه توسط نماینده وزارت کشور ، درخصوص ابلاغ اعتبار، شیوه اجرا و پایش طرح مذکور توسط معاون و مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت و مدعوین جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.