دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری جلسه ی نقد و بررسی آثار و احوال جفری چاسر(پدر زبان و ادبیات انگلیسی) را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه ی نقد و بررسی آثار و احوال جفری چاسر (پدر زبان و ادبیات انگلیسی) با سخنرانی دکتر علیرضا مهدی پور (مترجم آثار چاسر وعضو هیات علمی دانشگاه ارومیه) روز سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵   ساعت ۹٫۴۵ تا۱۱٫۱۵ در تالار اجتماعات دانشکده نفت برگزار می شود.

همچنین کارگاه پژوهشی با عنوان ” ترجمه و زبان های خارجی: بررسی تکنیک های آموزش ترجمه” با تدریس این استاد دانشگاه دانشجویان (درهمه مقاطع)،استادان،پژوهشگران ودبیران  ( با ارائه  گواهی رسمی ازمعاونت پژوهشی) روز سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵   ساعت ۱۷٫۳۰ تا ۱۹٫۳۰ در تالار اجتماعات دانشکده ادبیات وعلوم انسانی (طبقه سوم) برگزار می شود.

photo_2016-11-06_08-54-04