با اعلام فراخوان دانشگاه حکیم سبزواری جهت جمع آوری کمک های نقدی خیرین حوزه علم و دانش جهت خرید دستگاه تنفسی برای بیمارستان واسعی تا کنون ۱۱۰ میلیون تومان جمع آوری و در قالب دو فیش به حساب موسسه خیریه بیمارستان واسعی سبزوار واریز شده است.

گفتنی است هم اکنون حدود ۵۰ میلیون دیگر برای خرید این دستگاه مورد نیاز است.

کلیه خیرین و نیک اندیشانی که قصد همراهی در این امر خیر را دارند می توانند کمکهای خود را به شماره حساب
۵۴۴۰۵۲۴۷۰۴

و یا شماره کارت
۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۶۵۴۹۷۴
با شماره شبا

IR 560180000000005440524704

نزد بانک تجارت شعبه حکیم سبزواری بنام خیرین دانشگاه جهت خرید دستگاه تنفس مصنوعی برای بیمارستان واسعی واریز نمایند.