شماره جدید خبرنامه دانشگاه در ۴۸صفحه منتشر شد.
در این شماره می خوانید: برمدارافتخار، دیپلماسی پویا، رویداد، میزبانی و شایستگی، پویایی در عرصه فرهنگ، گزارش، حکیم اسرار، منشور حقوق شهروندی، آن سوی مرزها، مدیرگزوه محترم، با استادان، با دانشجویان و ….
جهت مشاهده این شماره می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.hsu.ac.ir/doc/newsletter/newsletter95.pdf