در آخرین پژوهش دکتر مهدی بقایری دانشیار و  عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری حسگر زیستی جدیدی جهت اندازگیری الکتروشیمیایی ترکیب سرطان زای بیس فنول آ در مقیاس نانو مولار طراحی و ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در این پژوهش، حسگر زیستی جدیدی بر پایه نانوکامپوزیتی از نانوذرات طلا و آنتی آپتامر بیس فنول آ طراحی و ساخته شده است. حسگر تهیه شده برای اندازگیری الکتروشیمیایی ترکیب سرطان زای بیس فنول آ در مقیاس نانو مولار مورد استفاده قرار گرفته شده است.

نتایج این پژوهش در مقاله ای با عنوان

Voltammetric aptasensor for bisphenol A based on the use
of a MWCNT/Fe3O4@gold nanocomposite

در مجله معتبر بین المللی

Microchimica Acta

دارای ضریب تاثیر ۵٫۷  منتشر شده است.

 

لازم به ذکر است، آپتامرها، تک رشته ای از DNA هستند که مانند آنتی بادی ها می توانند با مولکول هدف خود ساختار قفل و کلید تشکیل دهند و از این رو بسیار گزینش پذیر عمل می کنند. آنتی آپتامر بیس فنول آ پس از تثبیت در سطح الکترود کربن شیشه ای توسط نانوذرات طلا، قادر است با مولکول های بیس فنول آ برهمکنش اختصاصی داده و امکان اندازه گیری آن را فراهم آورد.

بیس فنول آ ترکیب شیمیایی با ساختاری شبیه به استروژن می باشد که تا کنون بطور گسترده ای برای ساخت انواع پلاستیک ها و بسته بندی مواد غذایی بکاررفته است و تحقیقات نشان داده که عامل موثری در بروز انواع سرطان است