با همکاری دفتر مدیریت بین الملل جمعی از همکاران دانشگاه حکیم سبزواری در کنگره بین المللی امام رضا شرکت کردند.
پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) با شعار «عدالت برای همه، ظلم به هیچکس» با حضور اندیشمندان ایرانی و استقبال مهمانان بین المللی با ۲۰ نشست تخصصی آغاز شد.

در این نشست ضمن تقدیم پیام تبریک ایام دهه کرامت و‌خیر مقدم رییس دانشگاه از مهمانان کشورهای ایتالیا ؛روسیه، لبنان، انگلستان، مراکش، الجزایر، هند، ترکیه و مصر برای حضور در دانشگاه دعوت به عمل آمد.