رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از رشد ۱۰۰ پله ای جایگاه این دانشگاه در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط موسسه بین المللی تایمز خبر داد و گفت: دانشگاه حکیم سبزواری در سومین سال متوالیِ حضور خود در رتبه بندی تایمز، با رشد ۱۰۰ پله ای در جمع (۱۲۰۰-۱۰۰۱) دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته است.

دکتر زنگنه اسدی افزود: همچنین بر اساس آخرین نتایج منتشر شده از رتبه‌بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۳، دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه (۶۰۱-۸۰۰) در حوزه موضوعی علوم مهندسی (عمران، مواد و متالوژی، مکانیک و هوافضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی) و علوم فیزیکی (شامل رشته‌های ریاضیات و آمار، فیزیک و نجوم، علم شیمی، علوم زمین‌شناسی، زیست محیطی، زمین و علوم دریایی) شده است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: در حوزه موضوعی علوم فیزیکیِ رتبه بندی تایمز، دانشگاه حکیم سبزواری از رتبه (۸۰۱-۱۰۰۰) در سال ۲۰۲۲ به (۶۰۱-۸۰۰) در سال ۲۰۲۳ ارتقاء یافته و رتبه ۹ را در کشور پس از دانشگاه های نوشیروانی بابل، شهید مدنی آذربایجان، علم و صنعت، کردستان، کاشان، صنعتی شیراز، تبریز و امیرکبیر به دست آورده است.

دکتر زنگنه اسدی ادامه داد: در حوزه علوم مهندسی، ۱۳۰۶دانشگاه از سراسر جهان حضور داشتند که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۰۸ دانشگاه جدید به جمع دانشگاه های حاضر در این رتبه‌بندی موضوعی افزوده شده است. تعداد دانشگاه های ایرانی حاضر در این دسته موضوعی، حدود ۴۲ دانشگاه بوده است که دانشگاه حکیم سبزواری، هم ردیف دانشگاه هایی نظیر صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، خواجه نصیر و شهید بهشتی قرار گرفته است.

شایان ذکر است در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۳ دانشگاه‌های جهان، اطلاعات بیش از ۲۵۰۰ دانشگاه از ۱۰۴ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت. پس از ارزیابی اولیه، تعداد ۱۷۹۹ دانشگاه شرایط لازم برای حضور در این رتبه‌بندی را احراز نمودند.

 بر اساس لیست منتشر شده دانشگاه آکسفورد، دانشگاه هاروارد و دانشگاه کمبریج در جایگاه اول تا سوم دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفتند. حضور دانشگاه‌های ایرانی در این رتبه‌بندی روند صعودی داشته است؛ به طوری که از ۵۸ دانشگاه در ویرایش سال ۲۰۲۲ به ۶۵ دانشگاه در ویرایش ۲۰۲۳ رسیده است.

حضور ۶۵ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۳