حضور دانشگاه حکیم سبزواری در بيست و چهارمين نمايشگاه پژوهش،فناوري و فن بازار كشور

در مراسمي در محل مصلي امام خميني (ره) بيست و چهارمين نمايشگاه پژوهش،فناوري و فن بازار با حضور وزير علوم ،تحقيقات و فناوري ،معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري،رئيس موسسه استنادي و پايش علم و فناوري جهان اسلام ،رئيس دانشگاه ازاد اسلامي،مدير عامل ايران خودرو ،معاونين وزارت و جمع كثيري از دانشگاهيان و غرفه داران حاضر در نمايشگاه افتتاح گرديد اين نمايشگاه كه در هفته پژوهش و به مدت سه روز از ٢٠ الي ٢٢ اذر ماه برگزار مي شود به معرفي توانمنديهاي علمي،پژوهشي و فناوري دانشگاهها،پژوهشگاها و پارك هاي علم و فناوري خواهد پرداخت در مراسم افتتاحيه علاوه بر دكتر صالحي رئيس ستاد ملي برگزاري مراسم هفته پژوهش و معاون پژوهشي وزارت عتف ،ساير مسئولين حاضر از جمله وزير علوم،معاونت علمي رياست جمهوري و رياست دانشگاه ازاد به بيان اهميت بزرگداشت هفته پژوهش پرداختند.

در حاشيه مراسم افتتاحيه،تفاهمنامه اي بين وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با معاونت علمي ،فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري در زمينه اجراي ماده ١١ و ١٣ قانون جهش توليد دانش بنيان به امضا رسيد.

دانشگاه حكيم سبزواري نيز با بر پايي غرفه اي در اين نمايشگاه به معرفي و عرضه بخشي از دستاوردهاي خود در حوزه پژوهش پرداخته است.