دانشگاه حکیم سبزواری در جدیدترین رتبه‌بندی نیچر ایندکس رتبه ۳۰ را در میان مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور کسب کرد.

 به گزارش روابط عمومی به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دانشگاه حکیم سبزواری در جدیدترین رتبه‌بندی نیچر ایندکس که براساس مقالات منتشرشده در مجلات معتبر بین‌المللی، مربوط به بازۀ زمانی دسامبر۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ اعلام شده است؛ در رتبه ۳۰ در بین ۹۵ سازمان و  دانشگاه‌ کشور قرار گرفت.

گفتنی است در نسخۀ جاری رتبه‌بندی نیچر ایندکس، ایران در میان کشورهای جهان حائز رتبۀ ۳۰ شده است

این رتبه‌بندی، بر‌اساس چهار حوزۀ موضوعی کلی فیزیک، شیمی، زمین و علوم محیطی و علوم زیستی است. در این رتبه‌بندی، ۹۵ سازمان ایرانی حضور دارند که ۷۸ سازمان ماهیت دانشگاهی دارند.

لینک خبر بر روی سایت وزارت علوم