به دعوت سازمان­ فرهنگ و ارتباطات­ اسلامی، از دانشگاه­ها و مراکز آموزش­ عالی و پژوهشگاه های کشور، «دومین نشست ملّی هم ­اندیشی سازمان ­فرهنگ و ارتباطات ­اسلامی و نهادهای علمی- دانشگاهی کشور در حوزة فعال­سازی ظرفیت­ علمی دانشگاهی کشور در گفت و گوهای فرهنگی- بین المللی» در۲۴ دی ۱۴۰۲ در تهران برگزار شد.

دراین نشست دکتر امین کوشکی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه بر ضرورت نگاه منطقه ای با تشکیل دبیرخانه­ های منطقه ای تاکید کرد. دکتر مهیار علوی مقدّم، عضو هیات­ علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا) نیز (که به نمایندگی از مدیریت همکاری­ های های علمی و بین المللی دانشگاه شرکت کرده بود) به ضرورت گفت­ و گوهای فرهنگی، تقسیم بندی موضوعی گفت­ وگوهای فرهنگی در آسیا، شبه قاره، جهان عرب، اروپا و افریقا، موضوعات دارای اولویت در گفت­ و­گوهای آسیایی، افریقایی و اروپایی؛ گفت ­و­ گوهای فرهنگی ایران و شبه قاره، مراکز علمی دانشگاهی سهیم در شبه قاره (ازجمله دانشگاه حکیم سبزواری) و در دیگر مناطق، تشکیل دبیرخانه های فرعی گفت­ و­ گوهای آسیایی، برنامه­ های در دست اقدام درحوزة گفت­ و­گوهای فرهنگی، شیوة همکاری و مشارکت دانشگاه ­ها و مراکز علمی در گفت­ و گوهای فرهنگی تاکید شد. دراین نشست، نمایندة دانشگاه در سخنان خود به ضرورت بهره ­مندی از رویکردهای علمی و پژوهشی درحوزة فرهنگ، از جمله «مطالعات فرهنگی» و کارکرد عناصر فرهنگی و مفاهیم بنیادین فرهنگی، نقش به سزای «زبان و ادبیات فارسی» و غنا و پویایی آن در ارتقای جایگاه گفت­ و­ گوهای فرهنگی- بین المللی، پیوند این گفت ­و­ گوها با «مطالعات ایران­شناسی» و به ویژه جایگاه دانشگاه حکیم سبزواری در مدیریت این حوزه در خراسان­رضوی و نقش غرب خراسان و دانشگاه حکیم سبزواری در رشد و بالندگی پیوندهای فرهنگی با کشورهای همسایة خراسان ازجمله افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه اشاره کرد. دکتر علوی مقدم به ارتباط­ های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با کشورهای عرب از جمله آموزش ۱۸۶ دانشجوی عراقی در دورة تحصیلات تکمیلی از ترم مهر۱۴۰۲، برنامه ریزی برای جذب ۱۵۰ دانشجوی عراقی دیگر از ترم بهمن ۱۴۰۲، برگزاری دورة دانش ­افزایی برای استادان زبان و ادب فارسی از کشور هندوستان در تابستان ۱۴۰۱، انعقاد قراردادهای علمی و پژوهشی دانشگاه با شماری از دانشگاه ­ها و مراکز علمی- پژوهشی اروپایی و آمریکایی و برگزاری همایش­ های بین المللی ادبی-فرهنگی در این دانشگاه و برنامه های آتی دانشگاه تاکید ورزید. نماینده دانشگاه در سخنان خود به ضرورت تشکیل دبیر­خانه های دانشگاهی و مشترک و ضرورت ارتباط سازمان­ فرهنگ با دانشگاه ­ها و ظرفیت­ سنجی دانشگاه­ ها اشاره کرد.