دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه هفته پزوهش و فناوری خراسان رضوی که با حضور دانشگاه‎های استان و پزوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری  برگزار شده شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی به نقل از مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزورای غرفه دانشگاه حکیم سبزواری مورد بازدید معاون  استانداری خراسان رضوی جناب اقای دکتر قربانی قرار گرفت هم چنین اعضا شورای اسلامی شهرستان سبزوار آقایان تعصبی و بروغنی و اساتید دانشگاه های مشهد، دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف و صاحبان صنعت نیز از جمله بازدیدکنندگان غرفه دانشگاه حکیم سبزواری بودند.
گفتنی است در مراسم اختتامیه با حضور استاندار خراسان رضوی و مسئولین شهرستان برگزارشد از صاحبان طرحهای برگزیده تقدیر به عمل آمد.در این مراسم از طرح  دکتر مهدی دیمی دشت بیاض استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری برتبه دوم طرحهای برگزیده فنی و مهندسی و طرح آقای دکتر اسکندررستگار پویانی دانشیار دانشکده علوم پایه  رتبه دو طرحهای برگزیده استانی در حوزه علوم پایه را بدست آورد.photo_2016-12-11_07-53-44

گفتنی است، نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در فضایی به مساحت پنج هزار مترمربع تا ۱۷ آذر ماه به مدت چهار روز از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر بود.