دکتر مسعود برومند” معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به همراه هیاتی از مسئولان معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم صبح فردا، سه شنبه ۱۸ تیرماه با هدف بازدید از دانشگاه حکیم سبزواری به شهر سبزوار سفر خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این سفر دکتر نیسی، مدیرکل دفترحمایت و پشتیبانی امورپژوهشی و فناوری، دکتر مظفر شریفی مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم و دکتر نیکبخت مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر برومند را همراهی خواهند کرد.

بازدید از پتانسیل های پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، برگزاری نشست با مسئولان و پژوهشگران و بازدید از مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه از جمله برنامه های معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و هیات همراه وی در این سفر خواهد بود.