دکتر علی برزنونی رئیس گروه نوآوری،کارآفرینی و استعدادهای درخشان” و دکتر عیسی کهن رییس سابق این گروه در اولین گردهمایی مدیران مراکز نوآوری دولتی و دانشگاهی کشور حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اولین گردهمایی مدیران مراکز نوآوری دولتی و دانشگاهی منتخب، به همت دفتر توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در ۳ و ۴ اردیبهشت ماه برگزار شد.

روز اول این نشست در محل کارخانه هوشمندسازی و نواوری امیدبوم(امیدینو) برگزار شد. در این نشست دکتر محمد جواد صدری مهر، مدیرکل دفتر توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری، مراکز نواوری را مراکزی مساله محور خواند و اظهار کرد  با توجه به اختصاص ۱۵ همتی( هزار میلیارد تومانی) اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه جهت حل مسایل اساسی کشور، مراکز نواوری با ایجاد شبکه، نقش جدی تری را بازی خواهند کرد.

همچنین درادامه نشست، مباحث مربوط به گواهی صلاحیت مراکز نواوری و شرایط بهره مندی از بسته های حمایتی معاونت علمی مطرح شد.

*مراکز نواوری از عاملان ایجاد امید، انگیزه و تلاش هستند.

 روز دوم نشست،  در محل معاونت ریاست جمهوری برگزار شد.دکتر دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، با اشاره به نقش کلیدی مراکز نواوری در انگیزه بخشی و ایجاد امید در صاحبان ایده و جوانان کشور عنوان کرد: مراکز نواوری از عاملان ایجاد امید، انگیزه و تلاش هستند و علیرغم تمام مشکلات، بذر امید و انگیزه را در جوانان بارور می کنند.

درابتدای این دیدار مدیران بخش های مختلف معاونت علمی به بحث و بررسی موضوعاتی همچون اعتبار مالیاتی، ابزارهای حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوری از مراکز نواوری  و  پاسخ به پرسشهای مدیران پرداختند.

لازم به ذکر است در این گردهمایی حدود ۵۰ مدیر مرکز نواوری برتر کشور از بین بیش از ۳۰۰ مرکز دعوت شده بودند که مدیران سابق و کنونی مرکز کارافرینی و نواوری دانشگاه حکیم سبزواری جزو مدعوین  این گردهمایی بودند.