غرفه دانشگاه حکیم در نمایشگاه سلامت، پویایی و جوان، به مناسبت هفته سلامت جوان، از روز یکشنبه ۳ لغایت چهارشنبه ۶ خرداد ماه در محل باغ ملی برگزار شد.

در روز سوم برگزاری نمایشگاه و در حضور پرشور مردم و مسئولین دانشگاه، حرکات زیبا و نمایشی پارکور توسط دانشجویان دانشکده تربیت بدنی اجرا و مورد استقبال همشهریان عزیز سبزواری قرار گرفت.

                   SONY DSC  SONY DSC  SONY DSC