در افتتاحیه این نمایشگاه میهمانان ویژه و بلندپایه اعم از جناب آقای دکتر عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، محمد علی کیانی مدیرکل همکاریهای فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگی و ارتباطات، استاندار محترم خراسان شمالی و آقای قربانی جم مدیر کل صدا و سیمای استان خراسان شمالی و شماری از مقامات محلی و استانی حضور داشتند.تمامی مقامات شرکت کننده از غرفه دانشگاه حکیم بازدید و اظهار خشنودی از حضور این دانشگاه در این نمایشگاه را داشتند.