هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار تهران در حالی از تاریخ ۲۲ الی ۲۶ آدر ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود که امسال نیز مرکز رشد واحدهای فناور و معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه حضوری فعال خواهند داشت و محصولات دانش بنیان مرکز رشد و اعضای هیات علمی دانشگاه در این نمایشگاه ارائه خواهد شد .
قابل ذکر است که دستاورد هفدهمین نمایشکاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار تهران  در سال گذشته برای مرکز رشد رونمایی از طرح یکی از شرکتها توسط وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از طرحهای منتخب کشور بود.(طرح شرکت سیمرغ الکترونیک به نمایندگی دکتر حاجی آبادی درردیف چهل طرح منتخب کشورتوسط وزیر و هیات همراه رونمایی شد).
گفتنی است مهلت ثبت طرح و فناوری در سایت  نمایشگاه هفته پژوهش فن بازار تا ۱۵ است و به تمامی شرکت کنندگان گواهی TRL تایید شده وزارت علوم داده خواهد شد.