دکتر حسن دلبری، مدیر اموربین الملل و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر منطقه ۹ کشور در نشست دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری مناطق ده گانۀ کشور شرکت کرد.

دکتر جلال بختیاری مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری و دبیر ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در نشست دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری مناطق ده گانۀ کشور بر نقش مؤثر این مراکز در اطلاع رسانی و هماهنگی اجرای مصوبات هفته پژوهش و فناوری تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست دکتر بختیاری با بیان این که هفتۀ پژوهش و فناوری امسال از بیست تا صد درصد افزایش عملکرد داشته است که بیشترین تمرکز در بخش فناوری و ارتقای کیفیت طرح های ارائه شده داشته ایم، گفت: دراین خصوص می توان به بین المللی کردن هفتۀ پژوهش و فناوری و همچنین ممیزی طرح های ارائه شده در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد .

وی افزود: در خصوص تقدیر از پژوهشگران برگزیده نیز امسال به مسئلۀ کیفیت اهمیت بیشتری داده شده و از پژوهشگران و محققان کشور که طرح های کیفیت دار ارائه کرده اند طی مراسمی تقدیر می شود.

دکتر بختیاری با بیان اینکه برنامه های هفتۀ پژوهش و فناوری با همین استحکام باید در استان های سراسر کشور نیز برگزار شود، گفت: تورهای بازدید دانشجویی، صاحبان صنایع و دست اندرکاران بخش های صنعتی برای حضور در نمایشگاه هفتۀ پژوهش و فناوری باید تقویت شود .

دکتر بختیاری گفت: در این خصوص با ادارات آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اتاق های بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، صاحبان شرکت های صنایع و معادن و تجارت برای بازدید از این نمایشگاه هماهنگی های لازم صورت گرفته است.