نشست تخصصی مدیران حقوقی دانشگاه ، مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون حقوقی وزارت علوم، سازمان بازرسی کل کشور، حسابرس ویژه دیوان محاسبات و…در محل وزارت علوم برگزار شد.

 مدیر دفتر حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص این نشست به روابط عمومی دانشگاه گفت: در این نشست یک روزه، پس از سخنرانی معاونین حقوقی، نشست تخصصی معاون حقوقی و مدیر کل حقوقی ،مدیر تدوین و لوایح وزارت علوم و اعضای شورای حقوقی وزارت علوم با مدیران دفتر حقوقی دانشگاه ها برگزار گردید.

دکتر سید محسن آزیز افزود: در این نشست تخصصی مدیران حقوقی وزارت علوم ، مدیران حقوقی دانشگاه ها به بیان پیشنهادات و مشکلات دفاتر حقوقی در دانشگاه ها پرداختند که مورد استقبال مدیران و معاونین حقوقی وزارت علوم قرار گرفت.

لازم به ذکر است در این نشست تخصصی، مدیر حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری به بیان پیشنهادات و مشکلات ذیل پرداخت :
۱-راه اندازی پورتال نظرات تخصصی و مشورتی دفتر حقوقی وزارت علوم در خصوص پاسخ به استعلامات دفاتر حقوقی دانشگاه های سراسر کشور
۲-مطرح و بررسی نمودن مشکلات کوی دانشگاه حکیم سبزواری و در انتها به معرفی ظرفیت های قابل توجه دانشگاه بزرگ حکیم سبزواری برای مسئولین پرداختند که مورد توجه ویژه مدیران حقوقی وزارت علوم قرارگرفت و در دستور کار این وزارت جهت رفع مشکل یاد شده قرار گرفت.