نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری کشور با حضور دکتر مهدخت بروجردی علوی، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیران شورای هماهنگی روابط عمومی های مناطق ۱۰ گانه کشور  در وزارت علوم برگزار شد.

دکتر حسن دلبری مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل دانشگاه و عضو شورای مرکزی  روابط عمومی های وزارت علوم که در این نشست حضور داشت، در گفتگو باروابط عمومی دانشگاه ضمن مثبت شمردن مباحث که در این نشست مطرح شد، گفت:در این جلسه امور جاری و وظایف روابط عمومی دانشگاه ها و فعالیت های پیش رو این حوزه بررسی و تبیین شد.

 عضو شورای مرکزی روابط عمومی های وزارت علوم همچنین از رایزنی با دکتر مهدخت بروجردی علوی، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حضور در نشست مدیران روابط عمومی منطقه ۹ کشور که در ۱۷ شهریور ماه برگزار خواهد شد خبر داد.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۹۴ به عنوان دبیرخانه روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۹ کشور که شامل ۲۲دانشگاه استان  های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان می باشد، انتخاب شد.