چهارمین گردهمایی مدیران مراکز آزفای سراسر کشور در ۲۳ خرداد۱۴۰۳ با حضور ۴۰ مدیر مرکز آزفا، از جمله مدیر مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان(آزفا) دانشگاه حکیم سبزواری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزارشد.

در این گردهمایی، دکتر هاشم داداش پور، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان امور دانشجویان و دکتر جعفر رازقی، معاون بورس و امور دانشجویان خارجی،  پیرامون وضعیت مراکز آزفای سراسر کشور، ساختار این مراکز، اساسنامة مراکز آزفا، نقاط ضعف و قوّت این مراکز، ارزیابی سطح زبان­آموزی و زبان آموزان و مدرّسان و نیز حضوری و یا مجازی بودن شیوه های آموزشی صحبت کردند. دکتر داداش پور، به این نکته تاکیدکرد دربرنامة هفتم توسعه، تا پایان سال۱۴۰۷، دانشگاه ها و مراکز آموزش کشور باید ۳۲۰ هزار دانشجوی بین الملل داشته باشندیعنی سالانه ۸۰ هزار دانشجو،درحالی که در حال حاضر، تعداد دانشجویان بین الملل، ۹۰ هزار دانشجو درسراسرکشوراست.

   مهیار علوی مقدّم،  مدیر مرکز آزفای دانشگاه حکیم سبزواری در سه نشست« قطب بندی مراکزآزفا»، « آموزش مجازی» و « معرفی مرکز» به مشکلات جذب دانشجوی توسط مرکز آزفای دانشگاه حکیم سبزواری، مشکلات ویزایی و امور کنسولی زبان آموزان، ساختار تشکیلاتی و جایگاه مرکز آزفا در چارت سازمانی دانشگاه، توانمندی ها و ضعف های مرکز آزفای حکیم، ضرورت توجّه به جلوگیری از فعالیت مراکز بدون مجوز، مشکل گواهی نامه فروشی توسط برخی از مرکز آزفایی و عدم سلامت برخی از مراکز و ضرورت بهره مندی از مدیران مراکز آزفایی ازرشته های زبان وادبیات فارسی، زبان شناسی و رشته های مرتبط تخصّصی و ضرورت ارزیابی علمی و دقیق از مراکز آزفا سخن گفت. مدیر مرکز آزفای دانشگاه حکیم سبزواری درسخنان خود پیرامون آسیب شناسی مراکز آزفا، به سه موضوع« رویکرد»، « روش» و « تکنیک» های آموزشی زبان آموزی، عدم دسترسی به روش های نوین آموزشی و نرم افزارهای آموزشی و ضرورت تخصصی بودن موضوع تدریس آزفایی در تمایز بین آموزش زبان فارسی و آموزش زبان آزفایی و ضرورت سلامت آموزش آزفایی و غیر اخلاقی بودن موضوع بسندگی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بدون حداقل سواد زبان فارسی پرداخت. مدیر مرکز آزفای دانشگاه حکیم سبزواری، بهره مندی از آموزش مجازی را باتوجه به شرایط زندگی و شغلی دانشجویان زبان آموز بین الملل درکنار آموزش حضوری یعنی به صورت« ترکیبی» و « تلفیقی» ضروری دانست و پیشنهاد برگزاری سه هفته حضوری در آغاز ترم تحصیلی، ده هفته مجازی در میانة ترم و سه هفته حضوری در پایان ترم تحصیلی برای دانشجویان ورودی جدید جهت فارسی آموزی ارائه کرد.