حضور مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه ایده آرا

این نمایشگاه از طرف فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان سبزوار، با همت آموزشگاه تخصصی جواد الائمه ناجا و تحت راهنمایی و مشاوره مرکز کارآفرینی و مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در مورخ یکشنبه سی ام مرداد ۱۴۰۱، همزمان با مراسم پایان دوره آموزشی سربازان نظام وظیفه نیروی انتظامی برگزار گردید.


در این نمایشگاه سربازان آموزشی آموزشگاه جواد الائمه به ارائه ایده های خود پرداخته و از نحوه حمایت مرکز کارآفرینی و نوآوری و مرکز رشد اطلاع حاصل نمودند.

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری در این نمایشگاه با تبین رسالت و بیان توانمندی ها و برنامه عملیاتی خود به تشریح نحوه جذب ایده های فناورانه و حمایت از سربازان این آموزشگاه پرداخت.