حضور مسئولان دانشگاه جهت گراميداشت روز معلولين

به مناسبت سوم دسامبر- دوازدهم آذر ماه- روز جهاني معلولين، جمعي از مسئولان دانشگاه ضمن حضور در محل کار اين عزيزان، از خدمات شايسته شان به نحو مقتضي، قدرداني نمودند.

12

آقاي دکتر استاجي، معاون اداري و مالي، حجت الاسلام خاتمي، مسئول دفتر نهاد، آقاي زرقاني، مشاور رئيس و مدير امور اداري و پشتيباني، آقاي همايي، مشاور رئيس و سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي و آقاي نصرتي پور، مدير حراست در اين عمل پسنديده مشارکت نمودند.

34

آقاي زرقاني، مدير اداري دانشگاه ضمن عرض خسته نباشيد به همکاران معلول دانشگاه، از خداوند متعال براي ايشان آرزوي تندرستي و سلامتي نموده، همچنين زحمات آنان را قابل تقدير و ستايش دانست.

5

به همين مناسبت، هدايايي نيز از طرف دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه تقديم معلولان گرانقدر دانشگاه شد.