حضور مسئولان، جامعه دانشگاهی و دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در راهپیمایی ۲۲ بهمن