معاون پژهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در نشست مشترک دانشگاه های برتر ایران و فرانسه حضور یافت.
دکتر علی اصغر مولوی که به دعوت وزارت علوم در تهران به سر می برد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه این  نشست دوشنبه ۲۴ آذرماه برگزار شد، افزود: با توجه به حضور هیات چهل نفره روسای دانشگاه های فرانسه به ریاست دبیر هیئت دولت این کشور در بخش آموزش عالی و تحقیقات و همچنین شرکت بیش از ۳۰ دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور در این نشست رایزنی های خوبی جهت ، انتقال دانش از آزمایشگاه ها و کارگاه ها به صنعت و تجاری سازی و بین المللی سازی و تقویت همکاری علمی فی مابین  کشور فرانسه و ایران صورت پذیرفت.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری همچنین به رایزنی های دانشگاه حکیم سبزواری در این نشست اشاره کرد و تصریح داشت: در این نشست دانشگاه حکیم سبزورای  با هیات هایی از  دانشگاه های لیون و استراسبورگ فرانسه نیز تبادل نظر داشت و طرفین بر تبادل استاد و دوره های دکتری مشترک توافق و تاکید کردند.
گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری در راستای توسعه تبادلات علمی بین المللی طی دو سال اخیر دو تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های برتر فرانسه (لیون و پاریس ۱۳ ) منعقد کرده است.