مسوولین، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری همگام با سایر مردم متعهد و همیشه در صحنه سبزوار در راهپیمایی یوم ا… ۲۲ بهمن ماه حضور پرشور داشتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، شرکت کنندگان با حضور پرشور خود در این راهپیمایی بار دیگر با آرمان های خمینی کبیر (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تجدید عهد نموده و انزجار خود را از استکبار جهانی به نمایش گذاشتند.
[foogallery id=”3141478″]