حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری در راهپیمایی باشکوه روز قدس