همکاران محترم
اعضاء هیات علمی، غیر هیات علمی و دانشجویان گرامی
با سلام واحترام
با عنایت به بازدیدها و ارتباط  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای ارتباط مستمر با دانشگاهیان، کارگروه نظارت وارزیابی وزارت متبوع سه شنبه عصر ( امروز) در طبقه اول ساختمان مرکزی حضور خواهند یافت، لذا کلیه دانشگاهیان علاقمند می توانند جهت ارائه نقطه نظرات خود در کلیه حوزه ها، در ساعات یاد شده به ایشان مراجعه نمایند.