مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری از حضور ۴۳ عضو هیات علمی این دانشگاه در ماموریت پژوهشی و فرصت مطالعاتی خارج و داخل کشور در ۵ ماهه نخست ۹۸ خبر داد.

دکتر حمید رضا اویسی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ۱۶ عضو هیات علمی دانشگاه در این مدت جهت گذراندن ماموریت پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر به خارج از کشور اعزام شده اند.

وی افزود: همچنین ۲ عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری نیز در فرصت مطالعاتی خارج از کشور و ۵ عضو هیات علمی در کنفرانس های خارجی حضور یافتند.

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: در همین مدت ۲۰ عضو هیات علمی دانشگاه از ماموریت های پژوهشی داخل کشور و فرصت ارتباط با صنعت  استفاده کرده اند.

دکتر اویسی استفاده اساتید و اعضای هیات علمی در فعالیت های پژوهشی با کیفیت را به عنوان سیاست حوزه معاونت پژوهشی برشمرد و  عنوان کرد: آمار ۴۳ عضو هیات علمی که در  پنج ماهه نخست امسال از فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی و ارتباط با صنعت خارج و داخل کشور استفاده کرده اند، نشان دهنده این مهم است که درصد قابل توجهی از  استادان دانشگاه حکیم سبزواری هم راستا با سیاست های پژوهشی ما درگیر بحث فرصت های مطالعاتی در داخل و خارج و شرکت در کنفرانس های بین المللی شده اند.