رئیس گروه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری از حمایت شرکت پتروشیمی خراسان از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.

دکتر عباس احسانی سرشت در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت و هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت حل مسائل کشور، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو ایمان باری رشته مکانیک با عنوان ” بررسی علل شکستگی و افتادن پلیت های تیوب های داخلی داریر واحد ملامین” تحت راهنمایی دکتر یدالله علی نیا  عضو هیئت علمی گروه مکانیک این دانشگاه، پس از داوری و تایید توسط شرکت پتروشیمی خراسان به عقد قرارداد این دانشجو با این شرکت منجر شده است.