رئیس گروه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری از حمایت شورای هاهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور از دو پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا خبر داد.

دکتر عباس احسانی سرشت در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتباط دانشگاه با جامعه و هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت حل مسائل کشور، پایان نامه مقطع دکترا دانشجو هادی شهرآبادی رشته فیزیولوژی ورزشی  با عنوان ” تاثير هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر برخی شاخص های درگیر در آپوپتوزیس قلبی در موش های صحرایی نر وابسته به متامفتامین” تحت راهنمایی دکتر امیرحسین حقیقی و پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو بهاره نژاد حسین رشته بیو شیمی با عنوان “بررسی اثر بخشی فعالیت های جایگزین در پیشگیری از اعتیاد” تحت راهنمایی دکتر ریحانه صباغ زاده پس از داوری و تایید توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر منجر به عقد قرارداد این دانشجویان با شورا شده است.