بنیاد علوم روسیه مبلغ ۷۵ هزار دلار جهت حمایت از طرح پژوهشی مشترک دکتر اسکندر رستگار پویانی، استاد دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران دانشگاه مسکو اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد پژوهش‌های بنیادی روسیه،  طرح پژوهشی دکتر رستگار عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و پژوهشگران دانشگاه مسکو با عنوان “مطالعه فون خزندگان ماسه زی و بررسی ویژگی های فرایند های گونه زایی در گروه های اصلی خزندگان فلات ایران” به عنوان یکی ازطرح های برگزیده از طرف بنیاد علوم روسیه اعلام و مورد حمایت ۷۵ هزار دلاری این بنیاد قرار گرفت.

دکتر رستگار در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه این طرح با همکاری خزنده شناسان دانشگاه مسکو انجام می شود، گفت: این مطالعه متمرکز برفرآیندهای تکامل خرد در گروه های مختلف خزندگان بسترهای ماسه ای در ایران است.

استادتمام دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه اهمیت این مطالعه در این واقعیت نهفته است که ماسه زارها یکی ازمراکز مهم تنوع زیستی و اندمیسم در خزندگان است، اظهار داشت: این واقعیت نشانگر این است که فرایندهای تکامل خرد در چنین مناطقی با شدت بالایی در حال به وقوع پیوستن می باشد. تجزیه و تحلیل همه جانبه کل مجموعه گونه های ماسه زی ایران امکان ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در جهت دهی به روندهای تکامل خرد و همچنین تعیین روابط خویشاوندی در گروه های از نظر تاکسونومیکی پیچیده خزندگان منطقه.شرایط سخت زندگی و یک محیط بسیار متغیر منجر به ایجاد جوامعی بسیار تخصص یافته گردیده است.

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه افزود: تغییر اقلیم و همچنین نوسان سطح آب های زیرزمینی که عمدتا در نتیجه تاثیر فعالیت های بشری ایجاد شده و چرای بی رویه دامها تاثیرات عمده ای بر چنین جوامع تخصص یافته ای می گذارند.

این محقق با اشاره به اینکه شواهدی رو به افزایش و روز مره نشان می دهد که متاسفانه زیستگاه های ماسه ای دنیا هر روز بیشتر مورد تهدید قرار گرفته و وضعیت زیستمندان آنها بحرانی تر می گردد، گفت: در چنین شرایطی برای اینکه ما بتوانیم تاثیرات منفی فعالیت های بشری را بر زیستگاه های ماسه ای پیش بینی کنیم، بایستی عوامل اصلی تکامل خرد در چنین جوامعی را به خوبی درک و تفسیر نماییم.

وی ادامه داد: در سرزمین های وسیع فلات ایران، خصوصا در مناطق مرکزی و شرقی آن، جایی که میزان اندمیسم در جانوران ماسه زی آن هنوز به خوبی مطالعه و و معرفی نشده است، مطالعه ای با این وسعت و فراگیری برای اولین بار است که انجام می گردد.

 دکتر رستگار با اشاره به اینکه زمان انجام طرح به مدت ۳ سال و از بهار سال۱۴۰۰ است، خاطرنشان کرد: آنچه که از نتایج انجام این طرح قابل انتظار است بازنگری اساسی در وضعیت تاکسونومیکی گروههای اصلی خزندگان ماسه زی ایران می باشد. شواهد فروان و تجربیات متعدد خزنده شناسان متخصص همکار در طرح حاکی از وجود گونه های جدیدی از خزندگان در مناطق مورد مطالعه است که به عنوان بخشی از نتایج طرح حاظر توصیف و معرفی خواهند گردید

لازم به یادآوری است، طبق اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پس از انتشار دومین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد پژوهش‌های بنیادی روسیه ۳۸۰ پروپزال به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری و ارزیابی نهایی ۴۰ طرح پژوهشی مشترک محققان ایرانی و روسی برای حمایت مشخص شدند.

جهت آگاهی از نتایج فراخوان به فایل پیوست (کلیک کنید) مراجعه نمایید.