مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: با پیگیری های حوزه ریاست، معاونت اداری مالی و مدیریت عمرانی و در یک ارتباط و همفکری و همکاری مجدانه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از محل سفر ریاست جمهوری به دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص پیدا کرد.

دکتر امین کوشکی با اشاره به اینکه جذب این حجم از اعتبار در نوع خود بی نظیر بوده است، افزود: این مبلغ قرار است صرف تکمیل ساخت آمفی تئاتر ۱۱۰۰ نفره دانشگاه و خوابگاه دانشجویی شود.

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار در تحقق و اختصاص این اعتبار تقدیر کرد.