دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری با حضور بر سر مزار سردار دلها به نیابت از جامعه دانشگاهیان حکیم سبزواری با آرمانهای این شهید والامقام تجدید بیعت کردند.