اسامی برگزیدگان دانشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری در بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری پس از انجام داوری و بررسی ها،  کمیته دانشگاهی بیست و ششمین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه حکیم سبزواری اسامی دانشجویان برتر این دوره  را به شرح ذیل اعلام می دارد.