در یک اقدام ابتکاری و به مناسبت هفته نیروی انتظامی دانشجویان و مسولان دانشگاه حکیم سبزواری با حضور در فرماندهی نیروی انتظامی با اهدا گل از ایشان تشکر نمودند.
🔹در این دیدار دانشجویان به طور سرزده به اتاق کار کلیه پرسنل نیروی انتظامی رفته و با اهدا گل از خدمات ایشان تشکر کردند.
یکی از نکات قابل توجه کارت تشکر طراحی شده توسط دانشجویان و هدیه آن به پرسنل خدوم نیروی انتظامی بود.
[foogallery id=”2720187″]