گزارشی از عملکرد یکساله دانشکده برق و کامپیوتر 

**فعالیت­ های پژوهشی

  • بازدید و برگزاری جلسات و رایزنی­های متعدد با صنایع مختلف مانند سیمان سبزوار، ماشین سازی جوین (جمکو)، شرکت توزیع برق خراسان، صنایع دفاعی و غیره.
  • انعقاد ۸ قرارداد پژوهشی به مبلغ ۵۷۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹
  • اتمام دو قرارداد پژوهشی با همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد به مبلغ ۱۷۷ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹
  • جذب گرنت­ پژوهشی از معاونت علمی ریاست جمهوری به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹
  • جذب گرنت پژوهشی از یک شرکت اروپایی به مبلغ ۵۰۰۰ دلار
  • فعالیت اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق در قالب شرکت­ های دانش بنیان
  • ارتقاء سه عضو هیات علمی دانشکده به مرتبه دانشیاری
  • تولید دانش و ارایه آن در قالب مقالات پژوهشی به تعداد ۱۶ مقاله JCR
  • برگزاری اولین کنفرانس بین المللی ماشین های الکتریکی با همکاری شرکت ماشین های الکتریکی جوین (جمکو)

** فعالیت­­ های اجرایی:

  • برگزاری مرتب جلسات گروه و جلسات تحصیلات تکمیلی و برگزاری جلسات کمیته ترفیع؛ حضور فعال در جلسات دانشگاه و غیره
  • حضور فعال اعضای هیات علمی گروه در عرصه­های مدیریتی دانشگاه و جامعه؛ مدیریت فناوری، مدیریت ارتباط با جامعه؛ دبیری کارگروه اشتغال شهرستان سبزوار
  • ارتباط موثر با دانشجویان و برگزاری جلسات توجیهی مجازی مختلف
  • اجرای طرح تحول در گروه مهندسی برق
 • بررسی آماری و آسیب شناسی وضعیت تحصیل دانشجویان کارشناسی
 • سامان دهی وضعیت پروژه های کارشناسی و کارآموزی دانشجویان
 • برگزاری نشست­هایی با موضوع تدریس موثر و کارآفرین
 • برگزاری نشست­های انگیزشی و کارآفرینی بصورت مجازی با دعوت از اساتید، صنعتگران موفق، دانشجویان کارآفرین
 • تهیه کتابچه راهنمای تحصیلات تکمیلی (معرفی گرایش­ها، اساتید و حوزه­های پژوهشی آنها، جزییات برنامه درسی گرایش­های مختلف)