فعالیت های شاخص دانشکده علوم ورزشی در سال ۹۹

  1. انجام یک طرح بین المللی با مشارکت دانشگاه هایی از کانادا و آمریکا و جذب گرنت خارجی توسط دکتر محسن دماوندی، عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی عمومی.
  2. کسب مجوز و ایجاد کمیته مستقل اخلاق در پژوهش دانشگاه حکیم سبزواری و ایجاد و راه اندازی سامانه مربوط به این کمیته در دانشگاه.
  3. ارائه واحد درسی “ورزش زورخانه ای و پهلوانی” در قالب درس “ورزش ۱” به دانشجویان کل دانشگاه درراستای تفاهم نامه همکاری با فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی کشور.
  4. برگزاری آزمون عملی داوطلبان رشته تربیت بدنی کنکور سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۳۹۹٫
  5. انجام یک طرح پژوهشی ارتباط با جامعه با عنوان “شناسایی و تحلیل فاکتورهای علمی و فنی مورد نیاز ارتقاء مربیان دارت کشور از درجه ۳ به درجه ۲” توسط اعضای هیات علمی دانشکده.
  6. مشارکت در اجرای طرح ملی تهیه و تدوین نرم شاخص های آمادگی جسمانی بانوان کل کشور بخش استان خراسان رضوی توسط دو تن از اعضای گروه فیزیولوژی ورزشی