دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی از سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسي نفت و  مهندسي شیمی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. این دانشکده از سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش زیست پزشکی شد. در این گزارش گزیده ای از افتخارات، عملکرد و سیاست های این دانشکده در سال ۹۹ را از نظر خواهید گذراند:

*سیاست های دانشکده در سال ۱۳۹۹:

۱- ارائه خدمات برون سازمانی با تهیه برشور خدمات و تعرفه‌های آزمایشگاهی دانشکده و ارسال آن به سایر دانشگاه ها.

۲- راهنمایی و هدایت دانشجویان با رویکرد توانایی ایجاد شغل.

۳- رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده و استفاده از تجربیات و ظرفیت آنان برای برقراری ارتباط با صنعت در سطح اعضای هیات علمی (انعقاد قرارداد و فرصت مطالعاتی) و دانشجویان (بازدید و کارآموزی).

۳- تجهیز آزمایشگاه زیست پزشکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

۴- انجام تعمیرات در فضاهای دانشکده (آزمایشگاه‌ها،  کارگاه کامپیوتر، کلاس‌ها و نمازخانه) با توجه به فرصت مناسب ایجاد شده به واسطه حضور کمتر دانشجویان

*چشم انداز دانشکده در سال ۱۴۰۰

افزایش خدمات آزمایشگاهی برون سازمانی.

– افزایش تعداد طرح های ارتباط با صنعت

–  تجهیز کامل آزمایشگاه های دانشکده به ویژه آزمایشگاه زیست پزشکی.

– ارتقاء اعضای هیات علمی و توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی.