هفتمین جلسه شورای هماهنگی و هم اندیشی روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روز شنبه ۱۶ آبانماه با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار، روسای دانشگاه های سبزوار در دانشگاه پیام نور برگزار شد.

در این جلسه پس از سخنان آقایان دکتر امیر احمدی، رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر سعیدی اصل، رئیس دانشگاه ازاد اسلامی، دکتر حدادنیا، دبیر جلسه، ضمن اشاره به پیشرفت های علمی کشور و رشد تولید علم در چند ساله اخیر، گفت:

” تولید علم در کشور در سال ۲۰۱۵ بی سابقه بوده بطوریکه بر اساس نمایه های معتبر رتبه اول منطقه را احراز نموده ایم و با توجه به اعتبارت تحقیقاتی اختصاص یافته نسبتاً مطلوب به دانشگاه های سبزوار و دستگاه های اجرایی علی الخصوص دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه علوم پزشکی و آیین نامه ارتقاء اساتید، لازم است تدابیر و سیاست هایی اتخاذ شود که این اعتبارات به سمت پژوهش های کاریردی و نیازهای توسعه ای شهرستان سوق داده شود و دانشگاه حکیم سبزواری آماده است در این زمینه همکاری کامل با دستگاه های اجرایی داشته باشد.”

درادامه پس از ارائه ی پیشنهادات و دیدگاه های اعضا در خصوص سیاستگذاری تحقیقات توسعه ای شهرستان از جمله سوق دادن پایان نامه های دانشجویان دکتری به سمت نیازهای توسعه ای شهرستان و حمایت های تشویقی لازم، مهندس برادران، فرماندار سبزوار و رئیس شورا بر اهمیت ادامه برگزاری همایش های چالش های توسعه کشاورزی و ایجاد کار گروهی برای عملیاتی نمودن پیشنهادات مقالات همایش ها تاکید نمود و گفت:

“یکی از آسیب های پژوهش ها، عدم ارتباط دانشگاه ها با جامعه است و لازم است راهکارهایی جهت برقراری این ارتباط ارائه شود و فرمانداری آمادگی دارد این موضوع را با جدیت پیگیری نماید.”

با توجه به اهمیت سیاستگدازی تحقیقات توسعه ای شهرستان و ناتمام ماندن دستور جلسه مقرر شد موضوع در جلسه بعدی با شناخت مشکلات اساسی توسعه ای شهرستان ،ضمن سیاستگذاری نیازهای تحقیقاتی و اولویت بندی آنها ادامه یابد.