مصاحبه با دکتر احسان استاجی، عضوهیات علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص فرصت مطالعاتی ایشان در مرکز تحقیقاتی ISI دهلی (Indian Statistical Institute ).

*با سلام و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا معرفی کوتاهی از خود و سوابق تحصیلی خود داشته باشید.

احسان استاجی و عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری هستم.

*با توجه به گذراندن فرصت تحقیقاتی در خارج از کشور، لطفا درباره این فرصت، کشور و دانشگاه، مباحث مطرح شده، اساتید همکار و نتایج بدست آمده توضیح دهید؟

اولین فرصت مطالعاتی بلند مدت بنده در سال ۹۱ در چارچوب فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری انجام شد. این فرصت مطالعاتی بعنوان تجربه سوم اینجانب در تابستان ۹۷ در مرکز تحقیقاتی آمار هند در دهلی ( Indian Statistical Institute) بروی پروژه توابع محدب بر روی درخت ها ( در نظریه گراف ) مشغول بودم. با توجه به حضور اینجانب در این مرکز در سالهای گذشته، دستاوردهای ذیل حاصل گردید

انجام ادامه مراحل پروژه مشترک درباره نگاه ترکیبیاتی به مساله پیداکردن وارون مور-پنروز ماتریس وقوع گراف های بلوکی انجام گرفت که نتایج آن در قالب مقاله زیر

Moore-Penrose Inverse of Incidence Matrix of Some Block Graphs

در مجلهDiscrete Mathematics به چاپ رسید.

*این چندمین فرصت تحقیقاتی شما بود؟

سومین فرصت مطالعاتی. فرصت های تحقیقاتی قبلی در سال ۹۱ (اتریش) و ۹۴ (هند) بوده است

* لزوم استفاده اساتید دانشگاه از فرصت های تحقیقاتی خارج از کشور را چگونه تبیین می کنید؟

در سالهای اخیر مقوله حضور اساتید دانشگاه در موسسات پژوهشی و آزمایشگاهی مطرح دنیا و ارتقای سطح تبادلات علمی-پژوهشی مورد توجه مسئولان دانشگاه قرار گرفته است. علاوه بر تسهیل ارتقاء علمی اساتید دانشگاه، استفاه از فرصت های مطالعاتی بلند مدت و کوتاه مدت میتواند باعث افزایش اعتماد به نفس، بهبود کیفیت پژوهش ها و افزایش روحیه کار تیمی گردد.

* وضعیت پژوهشی دانشگاه در چند سال اخیر با توجه به راه اندازی گرنت و فرصت های تحقیقاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوشبختانه در چند سال اخیر، حمایت بسیار خوبی از طرحهای پژوهشی مشترک با خارج از کشور و حضور اعضای هیات علمی در فرصتهای تحقیقاتی و کنفرانسهای خارج از کشور شده است. راه اندازی گرنت پژوهشی نیز، امکان پرداخت بخشی از هزینه های مربوطه از محل گرنت را برای اعضای هیات علمی تسهیل نموده است. متأسفانه با توجه به بالارفتن نرخ ارز همچنین بازگشت تحریمها، مسلماً فرصت مطالعاتی اساتید را دچار مشکل خواهد کرد. مسئولین دانشگاه باید بکوشند تا با درایت،کفایت و همچنین حمایت های مضاعف، این مشکل برطرف گردد.