نشست مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری با رئیس و کانون های هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دراین نشست صمیمانه که به مدت سه ساعت به طول انجامید، رئیس دانشگاه، مدیر فرهنگی و مدیر روابط عمومی دانشگاه در خصوص ارتقای برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان سبزوار به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکترجواد حدادنیا در ابتدای نشست با عنوان اینکه حدود ۳۵۰۰۰ دانشجو در شهرستان سبزوار وجود دارد گفت:

باتوجه به اینکه دانشگاه به عنوان بزرگترین نهاد فرهنگی در کشور تاثیر خود را ناخودآگاه می گذراد، ‍پس چه خوب است این تاثیر نهادینه و هدفمند باشد. از ۳۵هزار دانشجوی در دانشگاه های سبزوار، ۲۲۵۰۰ دانشجوی آن از خراسان رضوی هستند که این مهم یک فرصت فرهنگی و یک تهدید فرهنگی به حساب می آید و باید در این زمینه هوشمندانه عمل کرد.

دانشگاه حکیم سبزواری با ۱۰هزار دانشجو از کل کشور تمام قد سعی خود را برای ادای این وظیفه مهم و توسعه فرهنگی شهرستان به نحو احسنت خواهد داشت.

در ادامه مسئولین کانون های هنری ادار، فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار از جمله مسئول کانون شعر، هنرهای تجسمی، عکس، نمایشنامه و تئاتر، موسیقی و خوشنویسی به بیان دغدغه ها و پیشنهادهای خود برای توسعه فرهنگی شهرستان پرداختند.

علی آبادی رئیس، اداره ارشاد سبزوار ضمن تشکر بخاطر برگزاری این نشست از سوی دانشگاه حکیم، گفت:

با توجه به اینکه سبزوار سال های سال شهر فرهنگ و هنر بوده و هست، امید است بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم تا تمامی ارگان های شهرستان درخواست و احساس نیاز به اداره ارشاد و کانون های هنری این اداره داشته باشند.

در انتهای نشست ابراهیم رحیم زاده مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم گفت:

فرهنگ بستر و زیربنای آموزش، پژوهش و فناوری است و در شهرستان نیز باید زمینه ساز و مسئله ساز بخش فرهنگی باشد.  ولی همچنان نگاه بیشتر نگاه اقتصادی است تا فرهنگی. ما در برنامه های سال تحصیلی جدید دانشگاه سعیمان براین است که در تمامی مراسمات باتوجه به موضوع مراسم یک فرهیخته زندۀ شهرستان را معرفی کنیم وبجای «یادبود» به سمت «یاد هست» برویم.